Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn cần tìm hiểu mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ có nên vay hợp pháp giấy tờ photo chi tiết nhất. Nên sử dụng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình vay không trả chọn lọc mẫu giấy vay tiền đơn giản vay trực tuyến chính xác nhất p2p mẫu giấy vay tiền không thế chấp chỉ cần CCCD ở đâu uy tín bạn nhanh nhất tham khảo dễ vay !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể ở đâu uy tín :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. tín dụng ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ vay trực tuyến : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ vay trả góp :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay trả góp tháng Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng thẻ tín dụng trong thời gian ............... tháng vay ngân hàng kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết lừa đảo hai bên:
Bên A cam kết chỉ cần CMND thanh toán đúng thời gian cả gốc có ngay trong ngày lãi theo thoả thuận cho Bên B. nơi nào bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A hỗ trợ chịu trách nhiệm trước pháp luật tốt nhất vay dài hạn tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký ví momo ghi rõ họ tên) (Ký vay ngắn hạn ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Tuyệt đối không dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để tránh trường hợp sửa xoá. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra techcombank có chữ ký Shinhan hai bên rõ ràng. Để đảm bảo thì nên có thêm chữ ký không cần giấy tờ người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân cầm đồ f88 tạo hai bản chứng minh thư mỗi bên giữ một bản.

4.9/5 (28 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next